Konvertering av filen PPT till PPTX

Vad hjälper mig konvertering av filen PPT till PPTX med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PPT efter konverteringen till PPTX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PPT till PPTX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PPT till PPTX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från PPT till PPTX, hur konverterar man filen PPT till PPTX, ändring av filändelse PPT till PPTX
Program som kan hjälpa dig
andra möjliga konverteringar av filen PPT
Om konverteringseffekt av filen PPT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PPT format till ett annat filformat än PPTX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen PPT till ett annat format :
PPT till PDF, PPT till PPS,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PPT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPTX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PPT i originalformat (utan konvertering till filen PPTX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .