Konvertering av filen POTM till PPSM

Vad hjälper mig konvertering av filen POTM till PPSM med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen POTM efter konverteringen till PPSM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från POTM till PPSM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen POTM till PPSM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från POTM till PPSM, hur konverterar man filen POTM till PPSM, ändring av filändelse POTM till PPSM
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen POTM till PPSM:
andra möjliga konverteringar av filen POTM
Om konverteringseffekt av filen POTM inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens POTM format till ett annat filformat än PPSM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen POTM till ett annat format :
POTM till PPTX, POTM till PPS, POTM till PPSX,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen POTM som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PPSM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen POTM i originalformat (utan konvertering till filen PPSM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .