Konvertering av filen PLS till M3U

Vad hjälper mig konvertering av filen PLS till M3U med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen PLS efter konverteringen till M3U kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från PLS till M3U ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen PLS till M3U) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från PLS till M3U, hur konverterar man filen PLS till M3U, ändring av filändelse PLS till M3U
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen PLS till M3U:
andra möjliga konverteringar av filen PLS
Om konverteringseffekt av filen PLS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens PLS format till ett annat filformat än M3U. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen PLS till ett annat format :
PLS till WPL,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen PLS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet M3U), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen PLS i originalformat (utan konvertering till filen M3U). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .