Konvertering av filen OVA till VMDK

Vad hjälper mig konvertering av filen OVA till VMDK med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen OVA efter konverteringen till VMDK kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från OVA till VMDK ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen OVA till VMDK) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från OVA till VMDK, hur konverterar man filen OVA till VMDK, ändring av filändelse OVA till VMDK
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen OVA till VMDK:
andra möjliga konverteringar av filen OVA
Om konverteringseffekt av filen OVA inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens OVA format till ett annat filformat än VMDK. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen OVA till ett annat format :
OVA till VHD, OVA till OVF, OVA till VDI,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen OVA som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet VMDK), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen OVA i originalformat (utan konvertering till filen VMDK). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .