Konvertering av filen OGV till VOB

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen OGV efter konverteringen till VOB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från OGV till VOB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen OGV till VOB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen OGV till VOB:

andra möjliga konverteringar av filen OGV

Om konverteringseffekt av filen OGV inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens OGV format till ett annat filformat än VOB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen OGV till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen OGV som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet VOB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen OGV i originalformat (utan konvertering till filen VOB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
metadata_never_index icon

METADATA_NEVER_INDEX

Spotlight Never Index Format

METADATA_NEVER_INDEX filtillägg är associerat med dolda kommandofiler som ingår i Mac OS X-systemmiljön. Filer av denna typ används för att n...