Konvertering av filen OGG till AAC

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen OGG efter konverteringen till AAC kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från OGG till AAC ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen OGG till AAC) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen OGG

Om konverteringseffekt av filen OGG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens OGG format till ett annat filformat än AAC. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen OGG till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen OGG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AAC), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen OGG i originalformat (utan konvertering till filen AAC). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
cdf-ms icon

CDF-MS

ClickOnce Compiled Manifest Format

CDF-MS är en manifestfil som innehåller information och inställningar för programkörning. Manifestfiler kan till exempel användas för att kr...

Last updated