Konvertering av filen ODT till WPD

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen ODT efter konverteringen till WPD kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från ODT till WPD ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen ODT till WPD) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen ODT

Om konverteringseffekt av filen ODT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens ODT format till ett annat filformat än WPD. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen ODT till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen ODT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet WPD), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen ODT i originalformat (utan konvertering till filen WPD). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
dll icon

DLL

Dynamic Link Library

Filer med .DLL-förlängningen innehåller filer av dynamiskt länkade bibliotek, delad gemensamt i Microsoft Windows-system och även OS / 2. Ytte...

Last updated