Konvertering av filen MODEL till 3DMAP

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MODEL efter konverteringen till 3DMAP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MODEL till 3DMAP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MODEL till 3DMAP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen MODEL till 3DMAP:

andra möjliga konverteringar av filen MODEL

Om konverteringseffekt av filen MODEL inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MODEL format till ett annat filformat än 3DMAP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen MODEL till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MODEL som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet 3DMAP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MODEL i originalformat (utan konvertering till filen 3DMAP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
sat icon

SAT

ACIS SAT 3D Model Format

SAT-filformat används av 3D ACIS Modeler-programvara. SAT-filer lagrar 3D geometriska data i vanlig textformat. SAT-filansökan SAT-filen används...