Konvertering av filen MIDI till MID

Vad hjälper mig konvertering av filen MIDI till MID med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MIDI efter konverteringen till MID kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MIDI till MID ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MIDI till MID) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från MIDI till MID, hur konverterar man filen MIDI till MID, ändring av filändelse MIDI till MID
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen MIDI till MID:
andra möjliga konverteringar av filen MIDI
Om konverteringseffekt av filen MIDI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MIDI format till ett annat filformat än MID. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen MIDI till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MIDI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MID), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MIDI i originalformat (utan konvertering till filen MID). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .