Konvertering av filen MD till XBRL

Vad hjälper mig konvertering av filen MD till XBRL med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen MD efter konverteringen till XBRL kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från MD till XBRL ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen MD till XBRL) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från MD till XBRL, hur konverterar man filen MD till XBRL, ändring av filändelse MD till XBRL
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen MD till XBRL:
andra möjliga konverteringar av filen MD
Om konverteringseffekt av filen MD inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens MD format till ett annat filformat än XBRL. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen MD till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen MD som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XBRL), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen MD i originalformat (utan konvertering till filen XBRL). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .