Konvertering av filen M2TS till AVI

Vad hjälper mig konvertering av filen M2TS till AVI med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen M2TS efter konverteringen till AVI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från M2TS till AVI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen M2TS till AVI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från M2TS till AVI, hur konverterar man filen M2TS till AVI, ändring av filändelse M2TS till AVI
andra möjliga konverteringar av filen M2TS
Om konverteringseffekt av filen M2TS inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens M2TS format till ett annat filformat än AVI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen M2TS som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AVI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen M2TS i originalformat (utan konvertering till filen AVI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .