Konvertering av filen LOB till DWG

Icon Down
Icon UP
IBM DB2 LOBFILE

AutoCAD Drawing Database File

Filer med .DWG-förlängningen innehåller 2D- eller 3D-bilder och deras metadata, lagrade i ett proprietärt format med hjälp av en binär metod. Extensions namn kommer från det engelska ordet för en DraWinG . Det är ett inbyggt format för flera CAD-applikationer.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen LOB efter konverteringen till DWG kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från LOB till DWG ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen LOB till DWG) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen LOB till DWG:

andra möjliga konverteringar av filen LOB

Om konverteringseffekt av filen LOB inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens LOB format till ett annat filformat än DWG. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen LOB till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen LOB som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DWG), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen LOB i originalformat (utan konvertering till filen DWG). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
lbl icon

LBL

Database Label Format Format

LBL-filändelsen används av databasetikettfiler som stöds av olika databasapplikationer, inklusive dBASE. LBL-filen lagrar en formaterad etikettd...