Konvertering av filen KML till GPX

Vad hjälper mig konvertering av filen KML till GPX med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen KML efter konverteringen till GPX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från KML till GPX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen KML till GPX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från KML till GPX, hur konverterar man filen KML till GPX, ändring av filändelse KML till GPX
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen KML till GPX:
andra möjliga konverteringar av filen KML
Om konverteringseffekt av filen KML inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens KML format till ett annat filformat än GPX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen KML till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen KML som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet GPX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen KML i originalformat (utan konvertering till filen GPX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .