Konvertering av filen IPR till ARSC

Icon Down
Icon UP
IntelliJ project XML data file

Google Android resource file

ARSC är en Android-applikationsresursfil . ARSC-filer används av utvecklare för att lagra ytterligare applikationsresurser. ARSC-resursfiler innehåller statisk data, det vill säga data som inte ändras under applikationsprocessen.

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen IPR efter konverteringen till ARSC kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från IPR till ARSC ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen IPR till ARSC) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen IPR till ARSC:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen IPR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ARSC), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen IPR i originalformat (utan konvertering till filen ARSC). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
iaf icon

IAF

Outlook Internet Account Format

Fil med filtillägget .IAF lagrar Outlook Express eller Microsoft Outlook (version 2003 och senare) användarkontoinformation sparad i proprietärt...