Konvertering av filen H264 till MJPG

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen H264 efter konverteringen till MJPG kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från H264 till MJPG ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen H264 till MJPG) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen H264 till MJPG:

andra möjliga konverteringar av filen H264

Om konverteringseffekt av filen H264 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens H264 format till ett annat filformat än MJPG. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen H264 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen H264 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MJPG), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen H264 i originalformat (utan konvertering till filen MJPG). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
bup icon

BUP

DVD IFO Backup Format

File with.BUP-förlängning innehåller säkerhetskopia av IFO-fil för en given DVD-skiva . BUP-filer används när IFO-filer är skadade. BUP-fil...