Konvertering av filen GPX till KML

Vad hjälper mig konvertering av filen GPX till KML med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen GPX efter konverteringen till KML kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från GPX till KML ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen GPX till KML) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från GPX till KML, hur konverterar man filen GPX till KML, ändring av filändelse GPX till KML
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen GPX till KML:
andra möjliga konverteringar av filen GPX
Om konverteringseffekt av filen GPX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens GPX format till ett annat filformat än KML. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen GPX till ett annat format :
GPX till OV2,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen GPX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet KML), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen GPX i originalformat (utan konvertering till filen KML). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .