Konvertering av filen GLO till PHR

Icon Down
Icon UP
RoboHelp Glossary File

RoboHelp Phrase List

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen GLO efter konverteringen till PHR kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från GLO till PHR ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen GLO till PHR) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen GLO till PHR:

andra möjliga konverteringar av filen GLO

Om konverteringseffekt av filen GLO inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens GLO format till ett annat filformat än PHR. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen GLO till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen GLO som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet PHR), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen GLO i originalformat (utan konvertering till filen PHR). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
opf icon

OPF

Open Packaging Format Format

Fil med .OPF-förlängning lagrar metadata för digital publicering som sparats i textformat baserat på XML-standard. OPF-format överensstämmer ...