Konvertering av filen GI till DAA

Vad hjälper mig konvertering av filen GI till DAA med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen GI efter konverteringen till DAA kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från GI till DAA ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen GI till DAA) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från GI till DAA, hur konverterar man filen GI till DAA, ändring av filändelse GI till DAA
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen GI till DAA:
andra möjliga konverteringar av filen GI
Om konverteringseffekt av filen GI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens GI format till ett annat filformat än DAA. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen GI till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen GI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DAA), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen GI i originalformat (utan konvertering till filen DAA). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .