Konvertering av filen GDOC till ODT

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen GDOC efter konverteringen till ODT kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från GDOC till ODT ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen GDOC till ODT) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen GDOC till ODT:

andra möjliga konverteringar av filen GDOC

Om konverteringseffekt av filen GDOC inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens GDOC format till ett annat filformat än ODT. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen GDOC till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen GDOC som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet ODT), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen GDOC i originalformat (utan konvertering till filen ODT). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
thm icon

THM

Thumbnail Image Format

THM är ett format som skapats för att lagra små rasterbilder (miniatyrbilder) , som visar ekvivalenta, fullstora bilder / grafik, men i mindre s...