Konvertering av filen FLV till TS

Vad hjälper mig konvertering av filen FLV till TS med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen FLV efter konverteringen till TS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från FLV till TS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen FLV till TS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från FLV till TS, hur konverterar man filen FLV till TS, ändring av filändelse FLV till TS
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen FLV till TS:
andra möjliga konverteringar av filen FLV
Om konverteringseffekt av filen FLV inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens FLV format till ett annat filformat än TS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen FLV som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet TS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen FLV i originalformat (utan konvertering till filen TS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .