Konvertering av filen FBR till AVI

Vad hjälper mig konvertering av filen FBR till AVI med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen FBR efter konverteringen till AVI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från FBR till AVI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen FBR till AVI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från FBR till AVI, hur konverterar man filen FBR till AVI, ändring av filändelse FBR till AVI
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen FBR till AVI:
andra möjliga konverteringar av filen FBR
Om konverteringseffekt av filen FBR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens FBR format till ett annat filformat än AVI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen FBR till ett annat format :
FBR till FLV,

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen FBR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AVI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen FBR i originalformat (utan konvertering till filen AVI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .