Konvertering av filen EML till MSB

Icon Down
Icon UP
E-Mail Message

Filer med .EML-förlängningen innehåller ett enda e-postmeddelande som är lagrat i en enda fil bestående av meddelandets rubrik och dess kropp, och eventuellt några bifogade filer. Denna förlängning används av många olika e-posthanteringsprogram.

The Bat! file

How to convert APK to PUB?

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen EML efter konverteringen till MSB kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från EML till MSB ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen EML till MSB) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen EML till MSB:

andra möjliga konverteringar av filen EML

Om konverteringseffekt av filen EML inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens EML format till ett annat filformat än MSB. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen EML till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen EML som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MSB), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen EML i originalformat (utan konvertering till filen MSB). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
dta icon

DTA

Data Format

Filer med DTA-förlängning är generiska filtyper som används av många olika applikationer för att lagra data. DTA-fil kan innehålla olika typ...