Konvertering av filen DV till AVI

Vad hjälper mig konvertering av filen DV till AVI med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DV efter konverteringen till AVI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DV till AVI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DV till AVI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från DV till AVI, hur konverterar man filen DV till AVI, ändring av filändelse DV till AVI
Program som kan hjälpa dig
Advertisements
Program för konvertering av filen DV till AVI:
andra möjliga konverteringar av filen DV
Om konverteringseffekt av filen DV inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DV format till ett annat filformat än AVI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:
Konverteringar av fil med filändelsen DV till ett annat format :

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DV som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AVI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DV i originalformat (utan konvertering till filen AVI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .