Konvertering av filen DOCM till DOTM

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DOCM efter konverteringen till DOTM kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DOCM till DOTM ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DOCM till DOTM) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen DOCM

Om konverteringseffekt av filen DOCM inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DOCM format till ett annat filformat än DOTM. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen DOCM till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DOCM som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DOTM), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DOCM i originalformat (utan konvertering till filen DOTM). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
thumbdata3--1967290299 icon

THUMBDATA3--1967290299

Android Thumbnail Index

THUMBDATA3--1967290299 filformat representerar av de THUMBDATA3-formattyper som används av fotokameraapplikationer som är tillgängliga på vissa...