Konvertering av filen DMG till CDI

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DMG efter konverteringen till CDI kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DMG till CDI ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DMG till CDI) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen DMG till CDI:

andra möjliga konverteringar av filen DMG

Om konverteringseffekt av filen DMG inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DMG format till ett annat filformat än CDI. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen DMG till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DMG som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet CDI), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DMG i originalformat (utan konvertering till filen CDI). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
eps icon

EPS

Encapsulated PostScript Format

Fil med .EPS-förlängning innehåller en enkelsidig dokumentbeskrivning spara d i PostScript- språkformat , som kan infogas i ett annat PostScrip...