Konvertering av filen DIVX till XVID

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen DIVX efter konverteringen till XVID kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från DIVX till XVID ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen DIVX till XVID) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen DIVX

Om konverteringseffekt av filen DIVX inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens DIVX format till ett annat filformat än XVID. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen DIVX till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen DIVX som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet XVID), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen DIVX i originalformat (utan konvertering till filen XVID). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
par icon

PAR

Parchive Index Format

PAR filändelse används av parchive volymfiler. PAR-filen innehåller markerad sekvens av byte som genereras baserat på dataregisteret, vilket m...