Konvertering av filen CSV till OFX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen CSV efter konverteringen till OFX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från CSV till OFX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen CSV till OFX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen CSV till OFX:

andra möjliga konverteringar av filen CSV

Om konverteringseffekt av filen CSV inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens CSV format till ett annat filformat än OFX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen CSV till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen CSV som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet OFX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen CSV i originalformat (utan konvertering till filen OFX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
yml icon

YML

YAML Document

YML är en textfil och ett datautbytesformat . YML är ett standardiserat, plattformsoberoende format som lagrar data som läsbar text. YML-filer k...

Last updated