Konvertering av filen CR2 till RAW

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen CR2 efter konverteringen till RAW kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från CR2 till RAW ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen CR2 till RAW) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen CR2

Om konverteringseffekt av filen CR2 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens CR2 format till ett annat filformat än RAW. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen CR2 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen CR2 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet RAW), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen CR2 i originalformat (utan konvertering till filen RAW). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ogg icon

OGG

Ogg Vorbis Audio Format

OGG-filer refererar både till ljud- och multimediabehållarfiler. Det innebär att de kan innehålla komprimerad ljud-, video- eller textdata (til...