Konvertering av filen AVI till SWF

Vad hjälper mig konvertering av filen AVI till SWF med?
Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AVI efter konverteringen till SWF kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AVI till SWF ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AVI till SWF) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.
taggar: konvertering från AVI till SWF, hur konverterar man filen AVI till SWF, ändring av filändelse AVI till SWF
Program som kan hjälpa dig
andra möjliga konverteringar av filen AVI
Om konverteringseffekt av filen AVI inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AVI format till ett annat filformat än SWF. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Vilka ytterligare möjligheter har jag?
Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AVI som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet SWF), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AVI i originalformat (utan konvertering till filen SWF). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .