Konvertering av filen AVC till DIVX

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AVC efter konverteringen till DIVX kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AVC till DIVX ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AVC till DIVX) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

andra möjliga konverteringar av filen AVC

Om konverteringseffekt av filen AVC inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AVC format till ett annat filformat än DIVX. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AVC till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AVC som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DIVX), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AVC i originalformat (utan konvertering till filen DIVX). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
jp2 icon

JP2

JPEG 2000 Core Image Format

Filer i JP2-format genereras av JPEG 2000 Core Coding-mjukvaran och används för att lagra komprimerade bitmappsbilder . JP2-filer är också kän...

Last updated