Konvertering av filen APR till BIP

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen APR efter konverteringen till BIP kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från APR till BIP ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen APR till BIP) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen APR till BIP:

andra möjliga konverteringar av filen APR

Om konverteringseffekt av filen APR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens APR format till ett annat filformat än BIP. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen APR till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen APR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet BIP), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen APR i originalformat (utan konvertering till filen BIP). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
cif icon

CIF

Easy CD Creator Disk Image

CIF är en diskbildfil som skapats med Roxio Creator-verktyget. CIF-filen lagrar inte bara kopian av en CD, utan också information om diskstruktur...

Last updated