Konvertering av filen AMR till 3GA

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AMR efter konverteringen till 3GA kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AMR till 3GA ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AMR till 3GA) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen AMR till 3GA:

andra möjliga konverteringar av filen AMR

Om konverteringseffekt av filen AMR inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AMR format till ett annat filformat än 3GA. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AMR till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AMR som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet 3GA), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AMR i originalformat (utan konvertering till filen 3GA). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
cvr icon

CVR

Microsoft Crash Report Format

CVR-filer skapas automatiskt av vissa Microsoft-applikationer när ett fel uppstår eller applikationen kraschar. Vad innehåller CVR-filer? CVR-fi...

Last updated