Konvertering av filen AIT till AI6

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen AIT efter konverteringen till AI6 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från AIT till AI6 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen AIT till AI6) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen AIT till AI6:

andra möjliga konverteringar av filen AIT

Om konverteringseffekt av filen AIT inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens AIT format till ett annat filformat än AI6. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen AIT till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen AIT som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet AI6), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen AIT i originalformat (utan konvertering till filen AI6). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
ecw icon

ECW

Enhanced Compression Wavelet Image

ECW är ett proprietärt Wavelet- komprimeringsformat optimerat för flygfoton och satellitbilder som utvecklats av Earth Resource Mapping, men äg...

Last updated