Konvertering av filen 3G2 till DVR-MS

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen 3G2 efter konverteringen till DVR-MS kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från 3G2 till DVR-MS ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen 3G2 till DVR-MS) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen 3G2 till DVR-MS:

andra möjliga konverteringar av filen 3G2

Om konverteringseffekt av filen 3G2 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens 3G2 format till ett annat filformat än DVR-MS. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen 3G2 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen 3G2 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet DVR-MS), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen 3G2 i originalformat (utan konvertering till filen DVR-MS). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
pkpass icon

PKPASS

Passbook Pass Format

Filer med PKPASS-förlängningen innehåller olika typer av data som komprimeras med ZIP-komprimeringsmetoden, som inkluderar dagliga begagnade bil...