Konvertering av filen 264 till MPG4

Icon Down
Icon UP

Genom att konvertera en fil till en annan filändelse kan du använda andra program för filens hantering. Kom dock ihåg, att filen 264 efter konverteringen till MPG4 kan skilja sig något från originalet, t ex ha en annan datalayout. Viktigaste uppgifter borde förbli sparade. Om du dock vill att filen efter konverteringen från 264 till MPG4 ska förbli identisk, borde du vara försiktig och välja en lämplig applikation i listan nedan. Det finns naturligtvis ingen garanti för, att konverteringen skall utföras helt och hållet enligt dina förväntningar. Om trots allt konverteringseffekt (filen 264 till MPG4) inte uppfyller dina krav, kan du försöka hitta på nätet en annan version av filen i formatet # FROM #, som tidigare har korrekt konverterats av någon annan till filen # TO #. Om du misslyckas, använd den information som finns tillgänglig på vår webbplats.

Program för konvertering av filen 264 till MPG4:

andra möjliga konverteringar av filen 264

Om konverteringseffekt av filen 264 inte uppfyller alla dina förväntningar, kan du försöka ändra filens 264 format till ett annat filformat än MPG4. På vår hemsida hittar du mer information om följande konverteringsmöjligheter:

Konverteringar av fil med filändelsen 264 till ett annat format

Vilka ytterligare möjligheter har jag?

Tyvärr, om du fortfarande har problem med filen, fastän du genomförde dessa två ovan beskrivna steg (Försöket att hitta filen 264 som redan har konverterats av någon annan samt försöket av självständig konvertering till formatet MPG4), finns det nu bara få lösningar. Du kan återigen försöka hitta och installera den applikation som öppnar filen 264 i originalformat (utan konvertering till filen MPG4). Det kan bli svårt att genomföra en sådan lösning. Den här lösningen kommer dock att ge säkerligen det bästa resultatet .

Dagens filförlängning
lay icon

LAY

DVD Studio Pro Layout Format

Fil med .LAY innehåller metadata för DVD-videoprojekt skapat med DVD Studio Pro-verktyget. LAY är ett proprietärt format som ägs av Apple och ...