Pliki wykonywalne

#Rozszerzenie plikuPełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku 0XE F-Secure Renamed Virus Format
2 Rozszerzenie pliku 73K TI-73 Application
3 Rozszerzenie pliku 89K TI-89 Application
4 Rozszerzenie pliku A6P Authorware 6 Program
5 Rozszerzenie pliku ACTION Automator Action
6 Rozszerzenie pliku ACTM AutoCAD Action Macro Format
7 Rozszerzenie pliku AHK AutoHotkey Script
8 Rozszerzenie pliku AIR Adobe AIR Installation Package
9 Rozszerzenie pliku APK Google Android Package Format
10 Rozszerzenie pliku APP Mac OS X Application
11 Rozszerzenie pliku APPLESCRIPT AppleScript Format
12 Rozszerzenie pliku ARSCRIPT ArtRage Script
13 Rozszerzenie pliku ASB Alphacam Stone VB Macro Format
14 Rozszerzenie pliku AXF ARM Executable Format
15 Rozszerzenie pliku AZW2 Kindle Active Content App Format
16 Rozszerzenie pliku BAT Batch Format (executable)
17 Rozszerzenie pliku BA_ Renamed BAT Format
18 Rozszerzenie pliku BEAM Compiled Erlang Format
19 Rozszerzenie pliku BI? LoseThos Binary Executable
20 Rozszerzenie pliku CAC DBASE IV Executable
21 Rozszerzenie pliku CACTION Automator Converter Action
22 Rozszerzenie pliku CELX Celestia Script
23 Rozszerzenie pliku CGI Common Gateway Interface Script
24 Rozszerzenie pliku CMD Windows Command Format
25 Rozszerzenie pliku COFFEE CoffeeScript JavaScript Format
26 Rozszerzenie pliku COM DOS Command Format
27 Rozszerzenie pliku COMMAND Terminal Command Format
28 Rozszerzenie pliku CYW Rbot.CYW Worm Format
29 Rozszerzenie pliku DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
30 Rozszerzenie pliku DLD EdLog Compiled Program
31 Rozszerzenie pliku EAR Java Enterprise Archive Format
32 Rozszerzenie pliku EBS E-Run 1.x Script
33 Rozszerzenie pliku EBS2 E-Prime E-Run Script Format
34 Rozszerzenie pliku EHAM ExtraHAM Executable Format
35 Rozszerzenie pliku ELF ELF Executable Format
36 Rozszerzenie pliku ESH Extended Shell Batch Format
37 Rozszerzenie pliku EX4 MetaTrader Program Format
38 Rozszerzenie pliku EXE Windows Executable Format
39 Rozszerzenie pliku EXE1 Renamed EXE Format
40 Rozszerzenie pliku EXEC Unix Executable Format
41 Rozszerzenie pliku EXOPC ExoPC Application
42 Rozszerzenie pliku EX_ Compressed Executable Format
43 Rozszerzenie pliku EZS EZ-R Stats Batch Script
44 Rozszerzenie pliku E_E Renamed EXE Format
45 Rozszerzenie pliku FARRUN FAR HTML Batch Script Format
46 Rozszerzenie pliku FAS Compiled Fast-Load AutoLISP Format
47 Rozszerzenie pliku FKY FoxPro Macro
48 Rozszerzenie pliku FOX FoxBase FoxPro Executable Format
49 Rozszerzenie pliku FPI FPS Creator Intelligence Script
50 Rozszerzenie pliku FQY FLAMES (FLARE) Command
51 Rozszerzenie pliku GADGET Windows Gadget
52 Rozszerzenie pliku GAMBAS Gambas Application
53 Rozszerzenie pliku GPE GP2X Video Game
54 Rozszerzenie pliku GPU GP2X Utility Program
55 Rozszerzenie pliku HMS HostMonitor Script Format
56 Rozszerzenie pliku HTA HTML Application
57 Rozszerzenie pliku IIM IMacro Macro Format
58 Rozszerzenie pliku IJC Java Card Applet Format
59 Rozszerzenie pliku IPF SMS Installer Script
60 Rozszerzenie pliku JAR Java Archive Format
61 Rozszerzenie pliku JAX Java Executable JAR
62 Rozszerzenie pliku JSE JScript Encoded Format
63 Rozszerzenie pliku JSX ExtendScript Script Format
64 Rozszerzenie pliku KIX KiXtart Script Format
65 Rozszerzenie pliku KMD ABSTAT For Windows Batch
66 Rozszerzenie pliku KSH Unix Korn Shell Script
67 Rozszerzenie pliku LO Interleaf Compiled Lisp Format
68 Rozszerzenie pliku LS LightWave LScript Format
69 Rozszerzenie pliku M3G Mobile 3D Graphics Program
70 Rozszerzenie pliku MAM Microsoft Access Macro
71 Rozszerzenie pliku MCR 3ds Max Macroscript Format
72 Rozszerzenie pliku MEL Maya Embedded Language Format
73 Rozszerzenie pliku MEXW32 MATlab Program Executable
74 Rozszerzenie pliku MIO MioEngine Application Format
75 Rozszerzenie pliku MRC MIRC Script Format
76 Rozszerzenie pliku MS 3ds Max Script Format
77 Rozszerzenie pliku N Neko Bytecode Format
78 Rozszerzenie pliku NDR RightFax Executable
79 Rozszerzenie pliku NEXE Chrome Native Client Executable
80 Rozszerzenie pliku OAT Google Android RunTime Code
81 Rozszerzenie pliku ODEX Google Android Optimized Executalbe
82 Rozszerzenie pliku ORE Ore Executable Format
83 Rozszerzenie pliku OSX PowerPC Executable Format
84 Rozszerzenie pliku OTM Outlook Macro Format
85 Rozszerzenie pliku PAFEXE PortableApps.com Program Format
86 Rozszerzenie pliku PHAR PHP Archive
87 Rozszerzenie pliku PIF Program Information Format
88 Rozszerzenie pliku PLSC Messenger Plus! Live Script Format
89 Rozszerzenie pliku PLX Perl Executable Format
90 Rozszerzenie pliku PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
91 Rozszerzenie pliku PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
92 Rozszerzenie pliku PRG Program Format
93 Rozszerzenie pliku PS1 Windows PowerShell Cmdlet Format
94 Rozszerzenie pliku PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
95 Rozszerzenie pliku PYC Python Compiled Format
96 Rozszerzenie pliku PYO Python Optimized Code
97 Rozszerzenie pliku PYZ Python Zipped Executable
98 Rozszerzenie pliku PYZW Python Program Format
99 Rozszerzenie pliku QIT QIT Trojan Horse Format
100 Rozszerzenie pliku QPKG Qnap QTS Application Package Format
101 Rozszerzenie pliku QPX FoxPro Compiled Query Program
102 Rozszerzenie pliku RBTX NXT Create Pack & Go Package
103 Rozszerzenie pliku RBX Rembo-C Compiled Script
104 Rozszerzenie pliku RGS Registry Script
105 Rozszerzenie pliku RUN Linux Executable Format
106 Rozszerzenie pliku RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
107 Rozszerzenie pliku S2A SEAL2 Application
108 Rozszerzenie pliku SCAR SCAR Script
109 Rozszerzenie pliku SCPT AppleScript Script Format
110 Rozszerzenie pliku SCRIPT Generic Script Format
111 Rozszerzenie pliku SEED Linux Preseed Format
112 Rozszerzenie pliku SHB Windows Document Shortcut
113 Rozszerzenie pliku SKO Sage Accounting Executable
114 Rozszerzenie pliku SXX SAS Stat Studio Module Executable
115 Rozszerzenie pliku TCP Tally Compiled Program Format
116 Rozszerzenie pliku TMS Telemate Script
117 Rozszerzenie pliku U3P U3 Smart Application
118 Rozszerzenie pliku UPX Ultimate Packer For EXecutables Format
119 Rozszerzenie pliku VB VBScript Format
120 Rozszerzenie pliku VBE VBScript Encoded Script Format
121 Rozszerzenie pliku VBS VBScript Format
122 Rozszerzenie pliku VBSCRIPT Visual Basic Script
123 Rozszerzenie pliku VEXE Virus Executable Format
124 Rozszerzenie pliku VLX Compiled AutoLISP Format
125 Rozszerzenie pliku WCM WordPerfect Macro
126 Rozszerzenie pliku WIDGET Yahoo! Widget
127 Rozszerzenie pliku WIE WordPress Widget Export Data Format
128 Rozszerzenie pliku WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
129 Rozszerzenie pliku WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
130 Rozszerzenie pliku WIZ Microsoft Wizard Format
131 Rozszerzenie pliku WORKFLOW Automator Workflow
132 Rozszerzenie pliku WPM WordPerfect Macro Format
133 Rozszerzenie pliku WS Windows Script
134 Rozszerzenie pliku WSF Windows Script Format
135 Rozszerzenie pliku WSH Windows Script Host Settings
136 Rozszerzenie pliku XAP Silverlight Application Package
137 Rozszerzenie pliku XLM Excel Macro
138 Rozszerzenie pliku XQT SuperCalc Macro Format
139 Rozszerzenie pliku XYS XYplorer Script Format
140 Rozszerzenie pliku ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE Format
Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
dbk icon

DBK

OrCAD Schematic Capture Backup Format

Format pliku DBK jest używany przez OrCAD, pakiet narzędzi programowych do tworzenia schematów i projektowania obwodów drukowanych. Plik DBK to...