Pliki wykonywalne
by: Administrator
# Rozszerzenie pliku Pełna nazwa pliku
 
1 Rozszerzenie pliku 0XE F-Secure Renamed Virus File
2 Rozszerzenie pliku 73K TI-73 Application
3 Rozszerzenie pliku 89K TI-89 Application
4 Rozszerzenie pliku A6P Authorware 6 Program
5 Rozszerzenie pliku ACTION Automator Action
6 Rozszerzenie pliku ACTM AutoCAD Action Macro File
7 Rozszerzenie pliku AHK AutoHotkey Script
8 Rozszerzenie pliku AIR Adobe AIR Installation Package
9 Rozszerzenie pliku APK Google Android package file
10 Rozszerzenie pliku APP Mac OS X Application
11 Rozszerzenie pliku APPLESCRIPT AppleScript File
12 Rozszerzenie pliku ARSCRIPT ArtRage Script
13 Rozszerzenie pliku ASB Alphacam Stone VB Macro File
14 Rozszerzenie pliku AXF ARM Executable Format
15 Rozszerzenie pliku AZW2 Kindle Active Content App File
16 Rozszerzenie pliku BAT Batch file (executable)
17 Rozszerzenie pliku BA_ Renamed BAT File
18 Rozszerzenie pliku BEAM Compiled Erlang File
19 Rozszerzenie pliku BI? LoseThos Binary Executable
20 Rozszerzenie pliku CACTION Automator Converter Action
21 Rozszerzenie pliku CELX Celestia Script
22 Rozszerzenie pliku CGI Common Gateway Interface Script
23 Rozszerzenie pliku CMD Windows Command File
24 Rozszerzenie pliku COFFEE CoffeeScript JavaScript File
25 Rozszerzenie pliku COM DOS Command File
26 Rozszerzenie pliku COMMAND Terminal Command File
27 Rozszerzenie pliku CYW Rbot.CYW Worm File
28 Rozszerzenie pliku DEXE Microsoft Virtual PC For Mac Executable
29 Rozszerzenie pliku DLD EdLog Compiled Program
30 Rozszerzenie pliku EAR Java Enterprise Archive File
31 Rozszerzenie pliku EBS E-Run 1.x Script
32 Rozszerzenie pliku EBS2 E-Prime E-Run script file
33 Rozszerzenie pliku EHAM ExtraHAM Executable File
34 Rozszerzenie pliku ELF ELF executable file
35 Rozszerzenie pliku ESH Extended Shell Batch File
36 Rozszerzenie pliku EX4 MetaTrader Program File
37 Rozszerzenie pliku EXE Windows Executable File
38 Rozszerzenie pliku EXE1 Renamed EXE File
39 Rozszerzenie pliku EXOPC ExoPC Application
40 Rozszerzenie pliku EX_ Compressed Executable File
41 Rozszerzenie pliku EZS EZ-R Stats Batch Script
42 Rozszerzenie pliku E_E Renamed EXE File
43 Rozszerzenie pliku FAS Compiled Fast-Load AutoLISP File
44 Rozszerzenie pliku FKY FoxPro Macro
45 Rozszerzenie pliku FOX FoxBase FoxPro executable file
46 Rozszerzenie pliku FPI FPS Creator Intelligence Script
47 Rozszerzenie pliku FQY FLAMES (FLARE) Command
48 Rozszerzenie pliku GADGET Windows Gadget
49 Rozszerzenie pliku GPE GP2X Video Game
50 Rozszerzenie pliku GPU GP2X Utility Program
51 Rozszerzenie pliku HMS HostMonitor Script File
52 Rozszerzenie pliku HTA HTML Application
53 Rozszerzenie pliku IIM iMacro Macro File
54 Rozszerzenie pliku IPF SMS Installer Script
55 Rozszerzenie pliku JAR Java Archive File
56 Rozszerzenie pliku JAX Java Executable JAR
57 Rozszerzenie pliku JSE JScript Encoded File
58 Rozszerzenie pliku JSX ExtendScript Script File
59 Rozszerzenie pliku KIX KiXtart Script File
60 Rozszerzenie pliku KMD ABSTAT For Windows Batch
61 Rozszerzenie pliku KSH Unix Korn Shell Script
62 Rozszerzenie pliku LO Interleaf Compiled Lisp File
63 Rozszerzenie pliku LS LightWave LScript File
64 Rozszerzenie pliku M3G Mobile 3D Graphics Program
65 Rozszerzenie pliku MAM Microsoft Access Macro
66 Rozszerzenie pliku MCR 3ds Max Macroscript File
67 Rozszerzenie pliku MEL Maya Embedded Language File
68 Rozszerzenie pliku MEXW32 MATlab Program Executable
69 Rozszerzenie pliku MIO MioEngine Application File
70 Rozszerzenie pliku MRC mIRC Script File
71 Rozszerzenie pliku MS 3ds Max Script File
72 Rozszerzenie pliku N Neko Bytecode File
73 Rozszerzenie pliku NDR RightFax Executable
74 Rozszerzenie pliku NEXE Chrome Native Client Executable
75 Rozszerzenie pliku OAT Google Android RunTime Code
76 Rozszerzenie pliku ODEX Google Android Optimized Executalbe
77 Rozszerzenie pliku ORE Ore Executable File
78 Rozszerzenie pliku OSX PowerPC Executable File
79 Rozszerzenie pliku OTM Outlook Macro File
80 Rozszerzenie pliku PAFEXE PortableApps.com Program File
81 Rozszerzenie pliku PHAR PHP Archive
82 Rozszerzenie pliku PIF Program Information File
83 Rozszerzenie pliku PLSC Messenger Plus! Live Script File
84 Rozszerzenie pliku PLX Perl Executable File
85 Rozszerzenie pliku PPP9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
86 Rozszerzenie pliku PPZ9 Microsoft PowerPoint For Mac Wizard
87 Rozszerzenie pliku PRG Program File
88 Rozszerzenie pliku PS1 Windows PowerShell Cmdlet File
89 Rozszerzenie pliku PWZ Microsoft PowerPoint Wizard
90 Rozszerzenie pliku PYC Python Compiled File
91 Rozszerzenie pliku PYO Python Optimized Code
92 Rozszerzenie pliku PYZ Python Zipped Executable
93 Rozszerzenie pliku QIT QIT Trojan Horse File
94 Rozszerzenie pliku QPX FoxPro Compiled Query Program
95 Rozszerzenie pliku RBTX NXT Create Pack & Go Package
96 Rozszerzenie pliku RBX Rembo-C Compiled Script
97 Rozszerzenie pliku RGS Registry Script
98 Rozszerzenie pliku RUN Linux Executable File
99 Rozszerzenie pliku RXE Lego Mindstorms NXT Executable Program
100 Rozszerzenie pliku S2A SEAL2 Application
101 Rozszerzenie pliku SCAR SCAR Script
102 Rozszerzenie pliku SCPT AppleScript Script File
103 Rozszerzenie pliku SCRIPT Generic Script File
104 Rozszerzenie pliku SEED Linux Preseed File
105 Rozszerzenie pliku SHB Windows Document Shortcut
106 Rozszerzenie pliku SKO Sage Accounting Executable
107 Rozszerzenie pliku SXX SAS Stat Studio Module Executable
108 Rozszerzenie pliku TCP Tally Compiled Program File
109 Rozszerzenie pliku TMS Telemate Script
110 Rozszerzenie pliku U3P U3 Smart Application
111 Rozszerzenie pliku UPX Ultimate Packer for eXecutables File
112 Rozszerzenie pliku VB VBScript File
113 Rozszerzenie pliku VBE VBScript Encoded Script File
114 Rozszerzenie pliku VBS VBScript File
115 Rozszerzenie pliku VBSCRIPT Visual Basic Script
116 Rozszerzenie pliku VEXE Virus Executable File
117 Rozszerzenie pliku VLX Compiled AutoLISP File
118 Rozszerzenie pliku WCM WordPerfect Macro
119 Rozszerzenie pliku WIDGET Yahoo! Widget
120 Rozszerzenie pliku WINCE Microsoft Windows CE Program Executable
121 Rozszerzenie pliku WINDOWSLIVEGROUP Windows Live Mail
122 Rozszerzenie pliku WIZ Microsoft Wizard File
123 Rozszerzenie pliku WORKFLOW Automator Workflow
124 Rozszerzenie pliku WPM WordPerfect Macro File
125 Rozszerzenie pliku WS Windows Script
126 Rozszerzenie pliku WSF Windows Script File
127 Rozszerzenie pliku WSH Windows Script Host Settings
128 Rozszerzenie pliku XAP Silverlight Application Package
129 Rozszerzenie pliku XLM Excel Macro
130 Rozszerzenie pliku XQT SuperCalc Macro File
131 Rozszerzenie pliku XYS XYplorer Script File
132 Rozszerzenie pliku ZL9 ZoneAlarm Quarantined EXE File