Rozszerzenie pliku XSD

Ikona pliku XSD
XML Schema Definition

Czym jest plik XSD?

Plik XSD zawiera formalny opis elementów dokumentu XML - definicje danych zapisane w formacie tekstowym XML. Plik XSD zawiera zestaw reguł, które muszą spełniać pliki XML, aby mogły być uznane za właściwy plik XML. Plik nie ma unikalnego identyfikatora Internet Media Type, ponieważ jest tego samego typu co XML - „a pplication / xml” lub „ text / xml” . Plik XSD może mieć swoje dane zorganizowane w tak zwane przestrzenie nazw. Główne składniki schematu to:

 • Deklaracje elementów,
 • Deklaracje atrybutów,
 • Typy danych - proste lub złożone, oparte na ograniczeniach, liście wyboru lub typach pierwotnych,
 • Makra, czyli grupy elementów lub atrybutów wielokrotnego użytku,

Specyfikacja XSD została opracowana w 2001 r. Przy pomocy organizacji W3C (World Wide Web Consortium). Format XSD oferuje więcej funkcji niż podobny format dokumentu DTD. Dokument specyfikacji XSD jest podzielony na 3 części:

 • Część 0. Primer - zawiera ogólny opis standardu i podstaw, często konsultowany przez mniej technicznych użytkowników pracujących z XSD,
 • Część 1. Struktury ,
 • Część 2. Typy danych.

Części 1 i 2 mają wiele stron i są napisane w języku technicznym. Druga wersja specyfikacji została wydana w 2004 r., A XSD 1.1 został zatwierdzony przez W3C w 2012 r. Pliki XSD są używane do przechowywania metadanych dla dokumentów XML, ale mogą być również używane przez programistów do generowania opisów kodu lub dokumentów w postaci czytelnej dla człowieka Formularz.

Programy wspierające rozszerzenie pliku XSD

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 3 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików XSD. Pliki w formacie XSD mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik XSD

Updated: 12/10/2019

Jak otworzyć plik XSD?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików XSD, może być wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu XSD można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Microsoft XML Notepad

Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami XSD to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z XSD w Twoim systemie operacyjnym. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Microsoft XML Notepad lub inny z dostępnych programów, np. EditiX, Stylus Studio, Microsoft Visual Studio. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta Microsoft XML Notepad i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Microsoft XML Notepad

Kiedy masz już zainstalowany Microsoft XML Notepad na swoim urządzeniu, a pliki XSD nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik XSD nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Microsoft XML Notepad. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Microsoft XML Notepad.

Krok 3. Powiąż Microsoft XML Notepad z formatem pliku XSD

Po zainstalowaniu Microsoft XML Notepad w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików XSD. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku XSD
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Microsoft XML Notepad. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików XSD i klikając OK.

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku XSD i znalezienie pozycji Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Wybierz Microsoft XML Notepad i kliknij Zmień wszystko...
 • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem XSD. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik XSD p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem XSD. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

1. Sprawdź plik XSD pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik XSD jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik XSD jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik XSD jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik XSD został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem XSD z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik XML Schema Definition

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Microsoft XML Notepad

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku XSD. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik XSD.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z XML Schema Definition, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z XSD, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku XSD będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku XSD.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
tab icon

TAB

MapInfo TAB Format

Plik z rozszerzeniem .TAB przechowuje dane geoprzestrzenne w formacie wektorowym. TAB jest rodzimym formatem plików tworzonych przez MapInfo . TAB...