Ikona pliku SWDOC

Rozszerzenie pliku SWDOC

SymWriter Document Format

Czym jest plik SWDOC?

Pełna nazwa formatu plików z rozszerzeniem SWDOC to SymWriter Document Format. Pliki z rozszerzeniem SWDOC mogą być obsługiwane przez programy dostępne na platformę Windows. Pliki z rozszerzeniem SWDOC kategoryzowane są jako Pliki tekstowe. Oprócz niego, w kategorii Pliki tekstowe znajduje się 440 innych formatów plików. Communicate: SymWriter jest najczęściej wykorzystywanym programem do pracy z plikami SWDOC. Na stronie internetowej developera Widgit Software znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania Communicate: SymWriter, a także na temat SWDOC i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku SWDOC

Listę oprogramowania obsługującego pliki SWDOC znajdziesz poniżej. Pliki SWDOC możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Programy obsługujące plik SWDOC

Updated: 01/25/2021

Jak otworzyć plik SWDOC?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem SWDOC jest wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami SWDOC można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Communicate: SymWriter

Install software to open SWDOC file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików SWDOC jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki SWDOC na Twoim urządzeniu. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz Communicate: SymWriter i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Communicate: SymWriter i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Widgit Software i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Communicate: SymWriter

Update software that support file extension SWDOCZainstalowałeś już Communicate: SymWriter i nadal nie możesz otworzyć pliku SWDOC? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Communicate: SymWriter może nie wspierać plików o rozszerzeniu SWDOC. Natomiast najnowsza wersja Communicate: SymWriter powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż pliki SymWriter Document Format z Communicate: SymWriter

Po zainstalowaniu Communicate: SymWriter w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików SWDOC. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with SWDOC file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku SWDOC
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Communicate: SymWriter. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików SWDOC i klikając OK.
Associate software with SWDOC file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem SWDOC i wybierz pozycję Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem SWDOC. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik SWDOC p

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik SWDOC. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check SWDOC file for viruses
1. Sprawdź plik SWDOC pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik SWDOC został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik SWDOC a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik SWDOC okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik SWDOC jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik SWDOC powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem SWDOC z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik SymWriter Document Format

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Communicate: SymWriter

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem SWDOC, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z SymWriter Document Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami SWDOC, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku SWDOC będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku SWDOC.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
msi icon

MSI

Windows Installer Package

Pliki z rozszerzeniem nazwy pliku .MSI przechowują pakiet instalacyjny aplikacji lub pakiet sterowników dla systemu Microsoft Windows. Pliki MSI ...

Last updated