Ikona pliku SOX

Rozszerzenie pliku SOX

Unix Sox Native Raw Sound

Czym jest plik SOX?

Rozszerzenie pliku SOX w zdecydowanej większości przypadków należy do plików Unix Sox Native Raw Sound. Pliki z rozszerzeniem SOX mogą być obsługiwane przez programy dostępne na platformę Linux. Format pliku SOX, podobnie jak 771 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki audio. Unix jest najczęściej wykorzystywanym programem do pracy z plikami SOX. Twórcą Unix jest The Open Group, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową, aby znaleźć więcej informacji na temat pliku SOX a także programu Unix.

Programy wspierające rozszerzenie pliku SOX

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki SOX. Pliki z rozszerzeniem SOX, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik SOX

Linux Linux

Jak otworzyć plik SOX?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem SOX jest wiele. Ważne jest jednak, że wszystkie najczęściej występujące problemy z plikami o rozszerzeniu SOX można rozwiązać samemu. Możemy to zrobić szybko i bez pomocy eksperta IT. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem SOX powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Unix

Install software to open SOX file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami SOX to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z SOX w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Unix. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem SOX, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Unix jest odwiedzenie strony internetowej producenta (The Open Group) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj Unix do najnowszej wersji

Update software that support file extension SOXJeżeli po instalacji Unix nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku SOX, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Unix którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję Unix, może ona nie posiadać obsługi formatu SOX. Jednak ostatnia wydana wersja Unix jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż Unix z formatem pliku SOX

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki SOX z Unix zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with SOX file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku SOX prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Unix. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików SOX i klikając OK.
Associate software with SOX file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku SOX i znalezienie pozycji Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wybierz Unix i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem SOX. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik SOX pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem SOX. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check SOX file for viruses
1. Sprawdź plik SOX pod kątem zainfekowania wirusem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku SOX uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik SOX a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli okaże się, że plik SOX jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź czy plik SOX jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik SOX został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem SOX z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Unix

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików SOX, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Unix Sox Native Raw Sound. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami SOX, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku SOX będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku SOX.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
max icon

MAX

3ds Max Scene Format

Pliki z rozszerzeniem MAX są używane przez 3ds Max, oprogramowanie do modelowania. MAX to główny plik sceny 3D generowany przez narzędzie. Zaw...

Last updated