Ikona pliku SO

Rozszerzenie pliku SO

ELF Shared Library Format

Czym jest plik SO?

Plik z rozszerzeniem .SO zawiera dynamicznie ładowaną bibliotekę współdzieloną dla aplikacji Unix / Linux. SO jest plikiem binarnym i służy do zapewnienia dostępu do bibliotek współdzielonych dla danego programu lub programów po ich uruchomieniu. Skrót SO oznacza Shared Objects, wskazując na fakt, że po załadowaniu bibliotek ich obiekty mogą być dostępne przez wiele programów.

Biblioteki SO są obiektami ELF (skrót od Executable and Linkable Format / Extensible Linking Format). ELF jest powszechnym standardowym formatem plików wykonywalnych, kompilowanych obiektów, bibliotek współdzielonych i zrzutów kodu. Struktura plików SO obejmuje:

 • Nagłówek ELF - określa właściwości systemu i sposób przechowywania danych, liczbę segmentów i sekcji w tabelach,
 • Tabela nagłówków programów opisujących segmenty pamięci,
 • Tabela sekcji programu opisujących sekcje plików,
 • Dane, o których mowa w nagłówkach.

Segmenty są używane podczas wykonywania programu i mogą składać się z wielu sekcji. Sekcje są używane przez kompilator podczas operacji łączenia. Pliki SO można łączyć z obiektami programu podczas kompilacji. SO nazwach przestrzegać konwencji nazewnictwa, gdzie nazwa podana SO biblioteka jest poprzedzony prefiksem „lib”, na przykład, abc biblioteka będzie mieć nazwę pliku libabc.so (-labc flagi zostaną wykorzystane podczas kompilacji). Po sufiksie SO może następować numer wersji danej biblioteki. W takim przypadku libabc.so może być tylko dowiązaniem symbolicznym do odpowiedniego pliku, na przykład libabc.so.3 . Biblioteki systemowe niskiego poziomu nie używają prefiksu lib.

Programy wspierające rozszerzenie pliku SO

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki SO, podzielone na 2 platformy systemów operacyjnych. Pliki w formacie SO mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik SO

Updated: 03/03/2020

Jak otworzyć plik SO?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem SO jest wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami SO można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj NetBSD

Install software to open SO file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików SO jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki SO na Twoim urządzeniu. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz NetBSD lub jeden z programów z listy (np. OpenBSD, Linux operating systems, FreeBSD), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem SO, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora NetBSD jest odwiedzenie strony internetowej producenta (NetBSD Foundation, Inc.) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj NetBSD

Update software that support file extension SOJeżeli po instalacji NetBSD nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku SO, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja NetBSD którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Jeżeli posiadasz starszą wersję NetBSD, może ona nie posiadać obsługi formatu SO. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji NetBSD.

Krok 3. Powiąż NetBSD z formatem pliku SO

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki SO z NetBSD zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with SO file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku SO, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest NetBSD. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików SO i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with SO file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku SO i znalezienie pozycji Informacje
 • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
 • Wybierz NetBSD i kliknij Zmień wszystko...
 • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem SO. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik SO pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik SO. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check SO file for viruses
1. Sprwadź czy plik SO jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik SO jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Plik SO okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik SO jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli dostałeś plik SO od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem SO z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Może wystąpić sytuacja, w której potrzebujesz najwyższych uprawnień Administratora sytemu do otwarcia pliku Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik ELF Shared Library Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia NetBSD

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku SO. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik SO.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z ELF Shared Library Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików SO.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku SO będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku SO.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
prt icon

PRT

CAD 3D Part Or Component Format

Plik PRT przechowuje komponent rysunku obiektu 3D CAD . Pliki PRT mogą zawierać linie, powierzchnie, tekstury, wymiary i opisy. Pliki komponentó...