Rozszerzenie pliku RJS

Ikona pliku RJS
Ruby Javascript Format

Czym jest plik RJS?

Rozszerzenie pliku RJS w zdecydowanej większości przypadków należy do plików Ruby Javascript Format. Format plików RJS wspierany jest przez oprogramowanie, które wykorzystywane jest na platformie Linux, Mac OS, Windows. Pliki z rozszerzeniem RJS kategoryzowane są jako Pliki internetowe. Oprócz niego, w kategorii Pliki internetowe znajduje się 303 innych formatów plików. Web server wspiera pliki RJS i jest najczęściej wykorzystywanym programem do ich obsługi, ale możesz też skorzystać z 3 innych programów.

Programy wspierające rozszerzenie pliku RJS

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki RJS, podzielone na 3 platformy systemów operacyjnych. Pliki z rozszerzeniem RJS, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik RJS

Jak otworzyć plik RJS?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików RJS, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Ruby Javascript Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Web server

Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami RJS to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z RJS w Twoim systemie operacyjnym. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Web server lub inny z dostępnych programów, np. Text editor, TextMate, Web browser. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem RJS, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Web server i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj Web server

Kiedy masz już zainstalowany Web server na swoim urządzeniu, a pliki RJS nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Web server, może ona nie posiadać obsługi formatu RJS. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Web server.

Krok 3. Powiąż pliki Ruby Javascript Format z Web server

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki RJS z Web server zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku RJS prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest Web server. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików RJS i potwierdzić wciskając OK.

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem RJS i wybierz pozycję Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem RJS. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik RJS. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

1. Sprawdź plik RJS pod kątem zainfekowania wirusem

W sytuacji, gdy plik RJS jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik RJS jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik RJS został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem RJS z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Ruby Javascript Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Web server

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików RJS, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Aktualne wersje oprogramowania i sterowników mogą pomóc rozwiązać problemy z Ruby Javascript Format, ale także wpłyną na bezpieczeństwo Twojego urządzenia i systemu operacyjnego. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami RJS, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku RJS będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku RJS.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
asec icon

ASEC

Android Secure Application Format

Plik ASEC przechowuje zaszyfrowane i zabezpieczone dane aplikacji na Androida . Pliki ASEC są tworzone podczas transferu danej aplikacji lub insta...