Ikona pliku PNF

Rozszerzenie pliku PNF

Precompiled INF Format

Czym jest plik PNF?

PNF to typ pliku systemowego Windows.

Jakie dane przechowują pliki PNF?

Pliki z rozszerzeniem PNF są automatycznie generowane przez Microsoft na podstawie danych zawartych w plikach INF. Pliki PNF przechowują dane ustawień aplikacji w formacie binarnym. Do procesu instalacji aplikacji system wykorzystuje nie podstawowe dane INF, ale skompilowaną wersję zapisaną w powiązanych plikach PNF.

Czy pliki PNF można usunąć bez konsekwencji?

Ręczne usuwanie INF może spowodować niestabilność systemu i błąd instalacji oprogramowania i dlatego jest zdecydowanie odradzane. Pliki PNF są jednak generowane przez system automatycznie, dzięki czemu usunięcie ich nie będzie miało negatywnych konsekwencji dla systemu. Czasami usunięcie plików PNF może być konieczne, aby zaoszczędzić trochę miejsca na dysku, zwłaszcza w systemach, które działają nieprzerwanie przez dłuższy czas.

Programy wspierające rozszerzenie pliku PNF

Poniżej tabela zawierająca listę programów do obsługi plików PNF. Pliki z rozszerzeniem PNF, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik PNF

Updated: 07/06/2022

Jak otworzyć plik PNF?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików PNF. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Precompiled INF Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem PNF powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Microsoft Windows

Install software to open PNF file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami PNF to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z PNF w Twoim systemie operacyjnym. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz Microsoft Windows i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator Microsoft Windows i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Microsoft Corporation i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Microsoft Windows

Update software that support file extension PNFKiedy masz już zainstalowany Microsoft Windows na swoim urządzeniu, a pliki PNF nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik PNF nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Microsoft Windows. Jednak ostatnia wydana wersja Microsoft Windows jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików PNF na Microsoft Windows

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki PNF z Microsoft Windows zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with PNF file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku PNF prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest Microsoft Windows. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików PNF i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with PNF file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku PNF i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • W tym momencie powinno pojawić się okno z informacją Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem PNF. W tym miejscu przyciskiem Dalej potwierdzamy całą operację.

Krok 4. Sprawdź plik PNF pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik PNF. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check PNF file for viruses
1. Sprawdź plik PNF pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik PNF został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli okaże się, że plik PNF jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprwadź czy plik PNF jest nieuszkodzony

Jeżeli dostałeś plik PNF od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem PNF z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Precompiled INF Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Microsoft Windows

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku PNF. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik PNF.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Precompiled INF Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików PNF.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku PNF będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku PNF.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
nvc icon

NVC

NeroVision Express Project Format

Pliki NVC są powiązane z NeroVision Express, oprogramowaniem do edycji multimediów. Jakie rodzaje danych zawierają pliki NVC?Pliki NVC zazwycza...

Last updated