Ikona pliku OGNC

Rozszerzenie pliku OGNC

Dynamic Web Page

Czym jest plik OGNC?

OGNC to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki Dynamic Web Page. Pliki OGNC są obsługiwane przez oprogramowanie dostępne na urządzenia oparte na systemach operacyjnych Mac OS, Windows. Plik OGNC należy do kategorii Pliki internetowe, podobnie jak 303 innych rozszerzeń plików z naszej bazy danych. Mozilla Firefox wspiera pliki OGNC i jest najczęściej wykorzystywanym programem do ich obsługi, ale możesz też skorzystać z 5 innych programów. Mozilla Firefox został stworzony przez Mozilla. Jeśli chcesz znaleźć więcej szczegółowych informacji na temat samego oprogramowania a także plików OGNC, możesz odwiedzić jego oficjalną stronę internetową.

Programy wspierające rozszerzenie pliku OGNC

Listę oprogramowania obsługującego pliki OGNC, z podziałem na 2 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki w formacie OGNC mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik OGNC

Jak otworzyć plik OGNC?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików OGNC, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Dynamic Web Page nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Mozilla Firefox

Install software to open OGNC file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików OGNC jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki OGNC na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Mozilla Firefox lub inny z dostępnych programów, np. Opera, Google Chrome, Safari. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Jednym z najbezpieczniejszych sposobów na pobieranie oprogramowania jest korzystanie z linków do programów zamieszczonych przez oficjalnych dystrybutorów. Odwiedź stronę producenta Mozilla Firefox i pobierz instalator.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Mozilla Firefox

Update software that support file extension OGNCKiedy masz już zainstalowany Mozilla Firefox na swoim urządzeniu, a pliki OGNC nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik OGNC nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Mozilla Firefox. Jednak ostatnia wydana wersja Mozilla Firefox jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż Mozilla Firefox z formatem pliku OGNC

Po zainstalowaniu Mozilla Firefox w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików OGNC. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with OGNC file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

  • Wybierz opcję Otwórz za pomocą z menu podręcznego, które otworzy się po kliknięciu prawym przyciskiem myszy na pliku OGNC
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest Mozilla Firefox i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików OGNC potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with OGNC file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku OGNC i znalezienie pozycji Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem OGNC. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik OGNC pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik OGNC. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check OGNC file for viruses
1. Sprwadź czy plik OGNC jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik OGNC jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik OGNC okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź czy plik OGNC jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeśli plik OGNC powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem OGNC z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Dynamic Web Page

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Mozilla Firefox

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików OGNC, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Dynamic Web Page. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami OGNC, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku OGNC będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku OGNC.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
fnt icon

FNT

Windows Font Format

FNT to format pliku czcionek używany przez systemy operacyjne Windows. Pliki FNT przechowują ogólne czcionki i mogą również zawierać glify r...