Ikona pliku MRK

Rozszerzenie pliku MRK

DPOF Auto Print Order Format

Czym jest plik MRK?

Plik MRK zawiera informacje o kolejności, w jakiej dane graficzne powinny być drukowane lub przesyłane z urządzenia do przechwytywania obrazu (aparatu) do urządzenia do przetwarzania obrazu. Pliki MRK przechowują dane w formacie tekstowym. Pierwsza wersja standardu DPOF, która określa strukturę i możliwości formatu MRK, definiowała procedurę jako parametry i kolejność drukowania zdjęć , zwykle zapisywane w pliku AUTPRINT.MRK.

Standard został opracowany w 1998 r. Przez Canon, Kodak, Fuji Film i Matsushita Electric. Standardowa specyfikacja rozszerzenia DPOF 1.10, opublikowana w 2000 roku, definiuje opcjonalny plik Auto Transfer ( autxfer.mrk ), który określa strukturę przesyłanych plików, oraz plik Auto Play ( autplay.mrk ) do prezentacji zdjęć. Prezentacje mogą również zawierać materiał audio i wideo. Dodatkowo określono funkcję, która umożliwia drukowanie wielu zdjęć na jednej stronie i atrybut rozmiaru wydruku. Pliki MRK definiują takie parametry jak:

 • [HDR] Nagłówek zawierający ogólne informacje o pliku, standardowej wersji, oprogramowaniu, z którym plik został utworzony, datę i opcjonalne informacje o użytkowniku kamery,
 • [JOB] Informacje o zadaniu, w tym:
  • Rodzaj zadania - proces drukowania, transfer danych, prezentacja,
  • Numer identyfikacyjny zadania,
  • Powiązany plik,
  • Dodatkowe parametry, takie jak adres e-mail, jakość wydruku itp.

Pliki MRK są używane przez urządzenia do przetwarzania obrazu - serwery usług drukowania lub inne urządzenia obsługujące standard DPOF. Pliki MRK pozwalają użytkownikom podłączyć aparat do takiego urządzenia i automatycznie drukować , wysyłać pocztą elektroniczną lub wyświetlać prezentację wybranych zdjęć.

Programy wspierające rozszerzenie pliku MRK

Poniższa tabela zawiera listę programów z podziałem na 2 systemy operacyjne, które możesz wykorzystać do obsługi plików MRK. Pliki z rozszerzeniem MRK, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik MRK

Updated: 03/03/2020

Jak otworzyć plik MRK?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików MRK, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z DPOF Auto Print Order Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem MRK powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Text editor

Install software to open MRK file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami MRK to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z MRK w Twoim systemie operacyjnym. W takiej sytuacji rozwiązanie problemu nie jest trudne. Pobierz Text editor i po prostu zainstaluj na swoim urządzeniu. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Text editor jest odwiedzenie strony internetowej producenta () i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj Text editor do najnowszej wersji

Update software that support file extension MRKJeżeli po instalacji Text editor nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku MRK, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja Text editor którą posiadasz jest najbardziej aktualna Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Text editor może nie wspierać plików o rozszerzeniu MRK. Jednak wszystkie rozszerzenia plików, które były obsługiwane przez poprzednie wersje oprogramowania, będą też wspierane w najnowszej wersji Text editor.

Krok 3. Powiąż Text editor z formatem pliku MRK

Po zainstalowaniu Text editor w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików MRK. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with MRK file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Klikając na ikonie pliku MRK prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Text editor. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików MRK i klikając OK.
Associate software with MRK file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku MRK prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
 • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
 • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
 • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem MRK. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik MRK pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik MRK. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check MRK file for viruses
1. Sprawdź, czy plik MRK nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku MRK uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik MRK a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Plik MRK okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli dostałeś plik MRK od innej osoby, poproś o wysłanie jeszcze jednej kopii oryginalnego pliku. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Taka sama sytuacja może wystąpić, jeśli plik MRK nie został w całości pobrany z internetu. Spróbuj ponownie ściągnąć plik z oryginalnego źródła.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik DPOF Auto Print Order Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Text editor

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem MRK, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z DPOF Auto Print Order Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików MRK.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku MRK będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku MRK.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
epk icon

EPK

Metin2 Game Data Package

Rozszerzenie pliku EPK jest używane przez pakiety plików dla popularnej gry MMORPG Metin2. Pliki EPK przechowują różne typy danych używanych ...

Last updated