Rozszerzenie pliku LOG

Ikona pliku LOG
Log Format

Czym jest plik LOG?

Pliki mające format pliku LOG są używane do przechowywania dziennika zdarzeń, które wystąpiły podczas pracy określonego programu lub aplikacji. Wiele aplikacji, w tym system operacyjny, używa tego formatu pliku, aby śledzić zdarzenia. Pliki LOG to zwykłe pliki tekstowe, które mogą być otwierane i czytane przez użytkownika.

Zasadniczo takie pliki są używane przez duże aplikacje, które wymagają złożonego przetwarzania i szeregu procesów do wykonania dowolnej komendy. Pozwala to użytkownikowi sprawdzić, czy polecenie jest całkowicie wykonane, czy też nie. W niektórych przypadkach pliki LOG informują również o głównym problemie, który nie pozwalał na wykonanie polecenia.

Programy wspierające rozszerzenie pliku LOG

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki LOG, podzielone na 3 platformy systemów operacyjnych. Pliki LOG możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Updated: 05/23/2020

Jak otworzyć plik LOG?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików LOG, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami LOG można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem LOG powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Windows Notepad

Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami LOG to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z LOG w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować Windows Notepad, albo jeden z innych programów: Text editor, PSPad, NotePad++ text editor. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Windows Notepad jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Microsoft Corporation) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź, czy posiadasz najnowszą wersję Windows Notepad

Kiedy masz już zainstalowany Windows Notepad na swoim urządzeniu, a pliki LOG nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik LOG nie jest obsługiwany przez oprogramowanie Windows Notepad. Natomiast najnowsza wersja Windows Notepad powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż Windows Notepad z formatem pliku LOG

Po zainstalowaniu Windows Notepad w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików LOG. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Klikając na ikonie pliku LOG prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
  • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Windows Notepad. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików LOG i klikając OK.

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem LOG i wybierz pozycję Informacje
  • Znajdź część zatytułowaną Otwórz w programie - jeśli będzie zwinięta, kliknij po prostu na jej tytuł
  • Wybierz Windows Notepad i kliknij Zmień wszystko...
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem LOG. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Sprawdź plik LOG pod kątem występowania różnych błędów

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem LOG. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

1. Sprawdź, czy plik LOG nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

Jeżeli plik jest zawirusowany, szkodliwe oprogramowanie zawarte w pliku LOG uniemożliwia otwarcie jego oryginalnej zawartości. Przeskanuj sam plik LOG a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik LOG jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprwadź czy plik LOG jest nieuszkodzony

Jeśli plik LOG powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem LOG z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź czy posiadasz odpowiednie uprawnienia systemowe

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Zaloguj się zatem na konto Administratora i sprawdź, czy pomogło to rozwiązać problem

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Windows Notepad

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem LOG, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Log Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z LOG, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Konwersja pliku LOG

Konwersje pliku z rozszerzenia LOG do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku LOG
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku LOG będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku LOG.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
bin icon

BIN

Binary Disc Image

Pliki z rozszerzeniem BIN zawierają obrazy nośników danych - dysków, dysków CD, pamięci flash lub kart pamięci zapisanych przy użyciu metod...