Ikona pliku JAVA

Rozszerzenie pliku JAVA

Java Source Code Format

Czym jest plik JAVA?

JAVA to plik tekstowy zawierający kod źródłowy napisany w języku programowania JAVA. JAVA to obiektowy język programowania oparty na klasach obiektów i instancjach. Kod JAVA jest kompilowany do plików wykonywalnych za pomocą kompilatora takiego jak JAVAC. W celu uruchomienia programów JAVA należy użyć maszyny wirtualnej JAVA. JAVA to standardowy język używany do tworzenia aplikacji na Androida.

Programowanie obiektowe

JAVA wyewoluowała z języka programowania C++. Głównym celem projektantów JAVA było stworzenie języka programowania niezależnego od platformy, ale to oznaczało, że pewne poświęcenia dotyczące szybkości i wykorzystania zasobów były nieuniknione. Pliki JAVA zawierają tylko klasy i obiekty (z pewnym wyjątkiem kilku typów pierwotnych). Dla uproszczenia, klasa jest uogólnieniem (szablonem) obiektu.

Na przykład:
Klasa: człowiek – obiekt: Smith JOHN
Klasa: samolot – obiekt: Boeing 737

Każda klasa definiuje właściwości, jakie obiekt może mieć (na przykład samochód może mieć takie właściwości, jak kolor, liczba miejsc itp.) oraz metody, do których obiekt ma dostęp, czyli operacje (lub akcje), które może wykonać (na przykład przedmiot samochodowy może się poruszać, używać klaksonu itp.). Klasy mogą dziedziczyć z innych klas lub wywoływać inne klasy.

Programy wspierające rozszerzenie pliku JAVA

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki JAVA, podzielone na 4 platformy systemów operacyjnych. Pliki w formacie JAVA mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Updated: 10/29/2022

Jak otworzyć plik JAVA?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików JAVA, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami JAVA można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Java Virtual Machine

Install software to open JAVA file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików JAVA jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki JAVA na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Java Virtual Machine lub inny z dostępnych programów, np. gVim, JCreator, Windows Notepad. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem JAVA, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Java Virtual Machine i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Java Virtual Machine do najnowszej wersji

Update software that support file extension JAVAZainstalowałeś już Java Virtual Machine i nadal nie możesz otworzyć pliku JAVA? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja Java Virtual Machine może nie wspierać plików o rozszerzeniu JAVA. Jednak ostatnia wydana wersja Java Virtual Machine jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż Java Virtual Machine z formatem pliku JAVA

Po zainstalowaniu Java Virtual Machine w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików JAVA. Wykonanie tego zadania jest dość proste i podobne na wszystkich systemach operacyjnych.

Associate software with JAVA file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku JAVA, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
  • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Java Virtual Machine. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików JAVA i klikając OK.
Associate software with JAVA file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem JAVA i wybierz pozycję Informacje
  • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
  • Wskaż odpowiednie oprogramowanie i zapisz ustawienia klikając Zmień wszystko
  • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem JAVA. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik JAVA p

Jeżeli instrukcje z punktów 1-3 zostały skrupulatnie wykonane i nie przełożyło się to na rozwiązanie problemu, należy sprawdzić wskazany plik z rozszerzeniem JAVA. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check JAVA file for viruses
1. Sprawdź plik JAVA pod kątem zainfekowania wirusem

Jeśli plik JAVA został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Najbezpieczniej jest od razu przeskanować plik Twoim programem antywirusowym, bądź skorzystać ze skanera antywirusowego online. Jeśli okaże się, że plik JAVA jest zainfekowany, musisz postępować zgodnie z wyświetlonymi zaleceniami.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik JAVA został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Istnieje możliwość, że wystąpił błąd przy kopiowaniu pliku i z tego powodu jest on niekompletny. Nie można wtedy poprawnie z niego korzystać. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem JAVA z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Java Source Code Format.

4. Sprawdź, czy system nie jest zbyt obciążony, aby uruchomić Java Virtual Machine

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików JAVA, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Java Source Code Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików JAVA.

Konwersja pliku JAVA

Konwersje pliku z rozszerzenia JAVA do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku JAVA
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku JAVA będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku JAVA.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
lbl icon

LBL

Database Label Format Format

Rozszerzenie pliku LBL jest używane przez pliki etykiet baz danych obsługiwane przez różne aplikacje baz danych, w tym dBASE. Plik LBL przechow...