Ikona pliku HLS

Rozszerzenie pliku HLS

SimCity 4 Hitlist Format

Czym jest plik HLS?

HLS to rozszerzenie, które najczęściej wykorzystywane jest przez pliki SimCity 4 Hitlist Format. Pliki z rozszerzeniem HLS mogą być obsługiwane przez programy dostępne na platformę Linux, Mac OS, Windows. Format pliku HLS, podobnie jak 1457 różnych rozszerzeń plików, umieszczony jest w kategorii Pliki gier. Najbardziej popularnym programem do obsługi HLS jest SimCity 4, ale do wyboru jest jeszcze 3 rodzaje innego oprogramowania. Na stronie internetowej developera Maxis znajdziesz szczegółowe dane dotyczące samego oprogramowania SimCity 4, a także na temat HLS i innych wspieranych formatów plików.

Programy wspierające rozszerzenie pliku HLS

Listę oprogramowania obsługującego pliki HLS, z podziałem na 3 platformy systemowe, znajdziesz poniżej. Pliki w formacie HLS mogą być przeniesione na dowolne urządzenie i platformę systemową, jednak nie wszędzie będzie możliwość poprawnego ich otwarcia.

Programy obsługujące plik HLS

Updated: 02/28/2021

Jak otworzyć plik HLS?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików HLS, może być wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami HLS można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej zamieszczamy listę czynności, po których wykonaniu Twoje problemy z plikiem HLS powinny zostać rozwiązane.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie SimCity 4

Install software to open HLS file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików HLS jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki HLS na Twoim urządzeniu. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz SimCity 4 lub jeden z programów z listy (np. VLC media player), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Lista zawierająca wszystkie programy z podziałem na systemy operacyjne zamieszczona jest na górze strony. Jeżeli chcesz pobrać instalator SimCity 4 i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Maxis i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj SimCity 4

Update software that support file extension HLSKiedy masz już zainstalowany SimCity 4 na swoim urządzeniu, a pliki HLS nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. To może być jedna z przyczyn sytuacji, z powodu której plik HLS nie jest obsługiwany przez oprogramowanie SimCity 4. Natomiast najnowsza wersja SimCity 4 powinna wspierać wszystkie formaty plików wykorzystywane przez wcześniejsze wersje programu.

Krok 3. Powiąż pliki SimCity 4 Hitlist Format z SimCity 4

Po zainstalowaniu SimCity 4 w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików HLS. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with HLS file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

  • Kliknij prawym przyciskiem myszy na ikonie pliku HLS, i wybierz z menu Otwórz za pomocą
  • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
  • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest SimCity 4. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików HLS i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with HLS file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

  • Pierwszym krokiem jest kliknięcie prawym przyciskiem myszy na wskazanym pliku HLS i znalezienie pozycji Informacje
  • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
  • Wybierz SimCity 4 i kliknij Zmień wszystko...
  • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem HLS. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Przeanalizuj plik HLS p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik HLS. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check HLS file for viruses
1. Sprwadź czy plik HLS jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik HLS jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik HLS jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeżeli plik HLS został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem HLS z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik SimCity 4 Hitlist Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia SimCity 4

Jeżeli system nie posiada w danej chwili wystarczających zasobów aby otworzyć program do obsługi plików HLS, spróbuj zamknąć wszystkie inne aktualnie używane aplikacje i ponowić próbę jego otwarcia.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z SimCity 4 Hitlist Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików HLS.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku HLS będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku HLS.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
dc4 icon

DC4

ViaThinkSoft (De)Coder 4 Format

Rozszerzenie DC4 jest specyficzne dla plików kodowanych, które zostały utworzone za pomocą oprogramowania specyficznego dla tego typu plików -...