Ikona pliku GP5

Rozszerzenie pliku GP5

Guitar Pro 5 Tablature Format
 • Developer
  Arobas Music
 • Category
 • Popularność
  3.1 (8 votes)

Czym jest plik GP5?

Plik .GP5 jest zastrzeżonym plikiem dźwiękowym stworzonym przez oprogramowanie Guitar Pro 5. Plik GP5 zawiera kompozycje muzyczne i partytury muzyczne, które są używane przez instrumenty gitarowe, basowe lub banjo. Plik GP5 nie zawiera rzeczywistego pliku audio; jednak plik może być używany do odtwarzania dźwięków gitary za pomocą nut i kompozycji. Chociaż plik GP5 jest obsługiwany zarówno w systemie Windows, jak i Mac OS X, plik można wyeksportować za pomocą oprogramowania Guitar Pro 6.

Programy wspierające rozszerzenie pliku GP5

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki GP5, podzielone na 2 platformy systemów operacyjnych. Pliki z rozszerzeniem GP5, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik GP5

Updated: 05/04/2022

Jak otworzyć plik GP5?

Istnieje wiele możliwych przyczyn, które powodują problemy z otwarciem plików GP5. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami GP5 można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie Guitar Pro

Install software to open GP5 file Najważniejszą i bardzo często występującą przyczyną, która uniemożliwia otwieranie plików GP5 jest brak odpowiedniego programu, który wspiera pliki GP5 na Twoim urządzeniu. W tej sytuacji wystarczy jedynie pobrać, zainstalować i uruchomić Guitar Pro lub inny z dostępnych programów, np. DGuitar. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem GP5, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Jeżeli chcesz pobrać instalator Guitar Pro i zrobić to bezpiecznie, sugerujemy aby odwiedzić stronę producenta Arobas Music i skorzystać z ich repozytorium.

Krok 2. Zaktualizuj Guitar Pro do najnowszej wersji

Update software that support file extension GP5Kiedy masz już zainstalowany Guitar Pro na swoim urządzeniu, a pliki GP5 nadal nie otwierają się poprawnie, sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję oprogramowania. Może zdarzyć się sytuacja, że podczas udostępniania aktualizacji swojego oprogramowania producenci wprowadzają możliwość korzystania z innych, nowszych formatów plików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Guitar Pro, może ona nie posiadać obsługi formatu GP5. Jednak ostatnia wydana wersja Guitar Pro jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż Guitar Pro z formatem pliku GP5

Po zainstalowaniu Guitar Pro w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików GP5. Czynność ta może się delikatnie różnić w zależności od systemu operacyjnego na którym pracujesz, ale ogólny schemat postępowania jest podobny.

Associate software with GP5 file on Windows

Wybór podstawowego programu na Windows

 • Klikając na ikonie pliku GP5 prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Następnie skorzystaj z przycisku Wybierz inną aplikację a w dalszej kolejności rozwiń listę przy pomocy przycisku Więcej aplikacji
 • Na koniec kliknij Znajdź więcej aplikacji na tym PC, wskaż lokalizację katalogu, w którym zainstalowany jest Guitar Pro i zaznaczając opcję Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików GP5 potwierdź całą operację przyciskiem OK
Associate software with GP5 file on Mac

Wybór podstawowego programu na Mac OS

 • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku GP5 prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
 • Przejdź do części o nazwie Otwórz w programie. Jeśli nie jest otwarta, kliknij na jej tytuł, aby rozwinąć dostępne opcje
 • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
 • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem GP5. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik GP5 pod kątem występowania różnych błędów

Jeśli po wykonaniu instrukcji z kroków 1-3 twój problem nadal występuje, musisz sprawdzić plik GP5. Istnieje prawdopodobieństwo, że plik posiada błędy, które uniemożliwiają pracę z nim.

Check GP5 file for viruses
1. Sprawdź, czy plik GP5 nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik GP5 jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik GP5 jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik GP5 powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Podczas kopiowania pliku mogły pojawić się błędy, które spowodowały, że nie został skopiowany w całości i jest niekompletny. To może być przyczyna problemów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem GP5 z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Może wystąpić sytuacja, w której potrzebujesz najwyższych uprawnień Administratora sytemu do otwarcia pliku Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Guitar Pro 5 Tablature Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia Guitar Pro

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem GP5, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź czy Twój system operacyjny i sterowniki są aktualne

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Guitar Pro 5 Tablature Format. Może okazać się, że nowsze wersje oprogramowania rozwiązują problemy z GP5, które występowały wcześniej, lub były spowodowane bugami w systemie.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku GP5 będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku GP5.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
jar icon

JAR

Java Archive Format

Pliki z rozszerzeniem JAR są plikami archiwów skompresowanych w pakiecie ZIP, używanym przez środowisko programistyczne JRE - Java Runtime Envi...

Last updated