Ikona pliku EVTX

Rozszerzenie pliku EVTX

Windows 7 Event Log Format

Czym jest plik EVTX?

EVTX to plik systemowy zawierający informacje wyeksportowane z aplikacji Podgląd zdarzeń systemu Windows (czasami nazywany po prostu dziennikiem zdarzeń). Pliki EVXT mogą być tworzone tylko przez program Event Viewer. Format EVTX został wprowadzony w systemie Windows 7 jako zamiennik plików EVT. Oba typy plików są obsługiwane w nowoczesnych systemach Windows. Pliki EVTX przechowują tylko informacje wybrane przez użytkownika do eksportu. Zaimportowane pliki dziennika EVXT można następnie przeglądać za pomocą dedykowanych narzędzi.

Dzienniki systemu Windows

Windows rejestruje wszystkie zdarzenia dotyczące danych maszyn i aplikacji, które na nim działają. Zdarzenia są dalej podzielone na 4 grupy, z których każda ma dedykowany plik dziennika:

 • Dziennik aplikacji – rejestruje informacje związane z uruchomionymi aplikacjami,
 • Dziennik bezpieczeństwa – rejestruje wszystkie zdarzenia związane z bezpieczeństwem systemu (np. próby zalogowania użytkownika),
 • Dziennik ustawień – rejestruje wszystkie zdarzenia związane z wykonanymi instalacjami systemu, takie jak aktualizacje systemu,
 • Dziennik systemowy – zawiera różne informacje o systemie Windows.

Wszystkie pozycje dziennika, z wyjątkiem dziennika bezpieczeństwa, dalej grupują wpisy w 3 typy:

 • Informacja
 • Ostrzeżenie
 • Błąd

Każdemu wpisowi nadawany jest unikalny identyfikator, znacznik czasu, informacja o źródle zdarzenia, czasie wystąpienia oraz krótki opis. Opis może nie wyświetlać się poprawnie, jeśli aplikacja źródłowa nie jest zainstalowana na komputerze, na którym odczytywane są dzienniki. Administratorzy systemu rzadko wymagali od użytkowników przesyłania plików EVTX lub EVT w celu rozwiązania problemu, ponieważ mają bezpośredni dostęp do rejestru komputera użytkownika.

Programy wspierające rozszerzenie pliku EVTX

Listę oprogramowania obsługującego pliki EVTX znajdziesz poniżej. Pliki z rozszerzeniem EVTX, czy też w każdym innym dowolnym formacie, można spotkać na każdej z platform systemowych. Mogą być przeniesione czy to na urządzenia stacjonarne, czy na platformy mobilne. Nie wszędzie jednak będzie możliwość ich poprawnej obsługi.

Programy obsługujące plik EVTX

Updated: 12/07/2022

Jak otworzyć plik EVTX?

Przyczyn, które powodują Twoje problemy z otwieraniem plików EVTX, może być wiele. Cieszy jednak fakt, że najczęściej występujące problemy z Windows 7 Event Log Format nie są zbyt złożone. W większości przypadków możemy rozwiązać je szybko i bez pomocy specjalisty. Na dole znajdziesz nasze wskazówki, które pomogą Ci zidentyfikować problemy i je rozwiązać.

Krok 1. Pobierz i zainstaluj Microsoft Event Viewer

Install software to open EVTX file Najczęściej występującym problemem który dotyka użytkowników jest po prostu brak zainstalowanej odpowiedniej aplikacji do obsługi plików z rozszerzeniem EVTX. Tutaj mamy bardzo proste rozwiązanie. Wybierz Microsoft Event Viewer lub jeden z programów z listy (np. Microsoft Windows 8, Microsoft Windows Vista, Microsoft Windows 7), pobierz ze strony producenta i zainstaluj. Pełną listę programów z podziałem na systemy operacyjne znajdziesz powyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora Microsoft Event Viewer jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Microsoft Corporation) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Sprawdź wersję i zaktualizuj Microsoft Event Viewer

Update software that support file extension EVTXZainstalowałeś już Microsoft Event Viewer i nadal nie możesz otworzyć pliku EVTX? Sprawdź, czy posiadasz na swoim urządzeniu ostatnią dostępną wersję oprogramowania. Zdarzają się sytuacje, że producenci oprogramowania w nowszych wersjach swoich programów wprowadzają obsługę nowoczesnych formatów pików. Jeżeli posiadasz starszą wersję Microsoft Event Viewer, może ona nie posiadać obsługi formatu EVTX. Jednak ostatnia wydana wersja Microsoft Event Viewer jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Zmień domyślną aplikację do otwierania plików EVTX na Microsoft Event Viewer

Po zainstalowaniu Microsoft Event Viewer w ostatniej dostępnej wersji należy upewnić się, że oprogramowanie jest wybrane jako domyślne do obsługi plików EVTX. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with EVTX file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Klikając na ikonie pliku EVTX prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Kliknij Wybierz inną aplikację → Więcej aplikacji
 • Ostatniem punktem jest wybranie opcji Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wybierz z eksploratora katalog instalacyjny Microsoft Event Viewer. Całą operację potwierdź zaznaczając pole Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików EVTX i klikając OK.
Associate software with EVTX file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Z menu podręcznego, które pojawi się po kliknięciu na ikonie pliku EVTX prawym przyciskiem myszy, wybierz Informacje
 • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
 • Z listy wybierz odpowiedni program i zatwierdź przyciskiem Zmień wszystko....
 • Po tej czynności system wyświetli komunikat Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem EVTX. Kliknij Dalej aby zakończyć proces.

Krok 4. Przeanalizuj plik EVTX p

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik EVTX. Mogą występować różne problemy uniemożliwiające pracę z plikiem.

Check EVTX file for viruses
1. Sprawdź, czy plik EVTX nie jest zainfekowany malware lub innym szkodliwym oprogramowaniem

W sytuacji, gdy plik EVTX jest zainfekowany wirusem, jego poprawne otwarcie nie jest możliwe. Zdecydowanie zalecane jest przeskanowanie pliku programem antywirusowym, a dla bezpieczeństwa przeprowadzenie skanowania całego systemu. Plik EVTX okazał się zakażony szkodliwym oprogramowaniem? Postępuj według instrukcji wyświetlonych w programie antywirusowym.

2. Sprawdź, czy plik nie jest uszkodzony lub niekompletny

Jeśli plik EVTX powodujący problemy, został Ci wysłany przez inną osobę, poproś o jeszcze jedną jego kopię Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. W czasie pobierania pliku z rozszerzeniem EVTX z internetu również mogły pojawić się błędy które spowodowały że nie został pobrany w całości. Spróbuj go pobrać jeszcze raz.

3. Sprawdź, czy posiadasz uprawnienia Administratora

Zdarza się, że do otarcia pliku potrzebujesz uprawnień Administratora systemu. Przełącz się więc na konto posiadające odpowiednie uprawnienia i spróbuj otworzyć plik Windows 7 Event Log Format.

4. Sprawdź, czy system posiada odpowiednią ilość zasobów, aby uruchomić Microsoft Event Viewer

System operacyjny może nie posiadać aktualnie wystarczającej ilości wolnych zasobów, aby uruchomić oprogramowanie do obsługi pliku EVTX. Zamknij wszystkie otwarte programy i ponownie spróbuj otworzyć plik EVTX.

5. Sprawdź czy Twoje sterowniki są aktualne i posiadasz zainstalowane wszystkie łatki systemu operacyjnego

Posiadając aktualne wersje oprogramowania, systemu operacyjnego i sterowników będziesz mógł się czuć bezpiecznie. Mogą one także pomóc w rozwiązaniu problemów z Windows 7 Event Log Format. Być może jedna z dostępnych aktualizacji systemu operacyjnego lub zainstalowanych sterowników rozwiązuje problemy z plikami EVTX, które występowały w jednej z poprzednich wersji oprogramowania.

Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku EVTX będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku EVTX.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
css icon

CSS

Cascading Style Sheet

Pliki CSS służą do formatowania treści i opisu prezentacji strony WWW. Jakie dane mogą zawierać pliki CSS?Pliki z rozszerzeniem CSS zawieraj...

Last updated