Ikona pliku ENC

Rozszerzenie pliku ENC

Encore Musical Notation Format

Czym jest plik ENC?

Pliki w formacie ENC są specyficzne dla programu Encore, zaprojektowane w celu komponowania muzyki. Treść takiego pliku jest wynikiem działania programu Encore, czyli partytury muzyki tworzonej piosenki, jej całego składu.

W plikach ENC można również przechowywać inne dane:

 • zauważa,
 • tekst piosenki,
 • znaczniki czasu,
 • znaczniki nachylenia,
 • informacja o tytule utworu,
 • informacje o kompozytorze.

Wyniki zawarte w plikach ENC można również wyodrębnić i wydrukować za pomocą programu Encore.

Inne zastosowania plików ENC

Rozszerzenie ENC może również odnosić się do "Zakodowanego pliku" - który wskazuje zakodowany plik. Takie pliki są zabezpieczone przed nieautoryzowanym dostępem. Pliki ENC można zakodować na dwa sposoby:

 1. Używając standardowego formatu kodowania tekstu binarnego - Uuenconded (aby przeglądać zawartość takiego pliku, należy użyć narzędzia dekompresyjnego i podać prawidłowy klucz Unencryption)
 2. Korzystanie z niestandardowego formatu kodowania - każdy program może używać swojego algorytmu i przechowywać zakodowane pliki z rozszerzeniem ENC. W takim przypadku, aby wyświetlić zawartość pliku, należy użyć oprogramowania, które go utworzyło.

Programy wspierające rozszerzenie pliku ENC

Poniższa lista zawiera programy, które wspierają pliki ENC. Pliki ENC możesz spotkać na wszystkich systemach operacyjnych, nie wyłączając urządzeń mobilnych, jednak nie ma gwarancji że wszędzie tam będzie możliwość ich poprawnego otwarcia.

Programy obsługujące plik ENC

Windows Windows

Updated: 07/29/2019

Jak otworzyć plik ENC?

Sytuacji, które mogą uniemożliwić otwarcie plików z rozszerzeniem ENC jest wiele. Na całe szczęście, najczęściej występujące problemy z plikami ENC można rozwiązać bez specjalistycznej wiedzy z zakresu IT, a co najważniejsze w krótkim czasie. Poniżej prezentujemy instrukcje, które krok po kroku przeprowadzą Cię przez proces rozwiązania Twojego problemu.

Krok 1. Zainstaluj oprogramowanie ENCORE!

Install software to open ENC file Pierwsza przyczyna, która nie pozwala na pracę z plikami ENC to po prostu brak zainstalowanego odpowiedniego oprogramowania współpracującego z ENC w Twoim systemie operacyjnym. Rozwiązanie go nie jest skomplikowane, wystarczy pobrać i zainstlować ENCORE!. Cała lista oprogramowania wspierającego pliki z rozszerzeniem ENC, podzielona według systemów operacyjnych, dostępna jest wyżej. Najbardziej bezpiecznym sposobem na pobranie instalatora ENCORE! jest odwiedzenie strony internetowej producenta (Passport Music Software, LLC) i skorzystanie z linków pobierania tam umieszczonych.

Krok 2. Zaktualizuj ENCORE! do najnowszej wersji

Update software that support file extension ENCJeżeli po instalacji ENCORE! nadal pojawiają się problemy z otwarciem pliku ENC, przyczyną może być starsza wersja oprogramowania. Sprawdź na stronie producenta, czy wersja ENCORE! którą posiadasz jest najbardziej aktualna Zdarza się, że producenci oprogramowania wprowadzają obsługę innych, nowych formatów plików w nowych wersjach aplikacjacji. Z tego właśnie powodu nieaktualna wersja ENCORE! może nie wspierać plików o rozszerzeniu ENC. Jednak ostatnia wydana wersja ENCORE! jest kompatybilna wstecz i daje możliwość obsługi wszystkich wykorzystywanych wcześniej w oprogramowaniu formatów plików.

Krok 3. Powiąż pliki Encore Musical Notation Format z ENCORE!

Jeżeli problem nadal występuje, należy powiązać pliki ENC z ENCORE! zainstalowanym w ostatniej dostępnej na stronie producenta wersji. Czynność ta nie powinna sprawić nikomu problemów. Schemat postępowania jest prosty i podobny, niezależnie od systemu operacyjnego z którego korzystasz.

Associate software with ENC file on Windows

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Windows

 • Klikając na ikonie pliku ENC prawym przyciskiem myszy, skorzystaj z rozwiniętego menu wybierając opcję Otwórz za pomocą
 • Teraz kliknij Wybierz inną aplikację a następnie wybierz opcję Więcej aplikacji
 • W ostatnim kroku wybierz Znajdź więcej aplikacji na tym PC i wskaż katalog, w którym został zainstalowany jest ENCORE!. Teraz wystarczy potwierdzić całą operację klikając Zawsze używaj wybranego programu do otwierania plików ENC i potwierdzić wciskając OK.
Associate software with ENC file on Mac

Procedura wyboru domyślnej aplikacji na Mac OS

 • Kliknij prawym przyciskiem myszy na pliku z rozszerzeniem ENC i wybierz pozycję Informacje
 • Otwórz sekcję Otwórz w programie klikając na jej tytuł
 • Wybierz ENCORE! i kliknij Zmień wszystko...
 • Na koniec powinien pojawić się komunikat o treści Ta zmiana zostanie zastosowana do wszystkich dokumentów z rozszerzeniem ENC. Kliknij Dalej aby potwierdzić operację.

Krok 4. Sprawdź plik pod kątem występowania różnych błędów

Po wykonaniu czynności z poprzednich punktów problem nadal nie został rozwiązany? Musisz sprawdzić plik ENC. Może pojawić się wiele problemów, które uniemożliwiają otwarcie pliku.

Check ENC file for viruses
1. Sprwadź czy plik ENC jest bezpieczny i nie jest zainfekowany szkodliwym oprogramowaniem

Jeśli plik ENC został zainfekowany, szkodliwe oprogramowanie uniemożliwia jego poprawne otwarcie. Przeskanuj sam plik ENC a także cały system korzystając z oprogramowania antywirusowego. Jeśli po skanowaniu otrzymałeś komunikat, że plik ENC jest niebezpieczny, wykonaj niezbędne czynności wyświetlone przez program, aby zneutralizować zagrożenie.

2. Sprawdź czy plik ENC jest kompletny i nie jest uszkodzony

Jeżeli plik ENC został Ci dostarczony przez inną osobę, poproś o wysłanie go raz jeszcze. Być może nie został poprawnie skopiowany na nośnik danych i jest niekompletny, taka sytuacja uniemożliwia poprawne korzystanie z jego zasobów. Analogicznie, pobieranie pliku z rozszerzeniem ENC z internetu mogło być przerwane i nie posiada on wszystkich danych. Należy wtedy raz jeszcze pobrać plik z tego samego źródła.

3. Sprawdź, czy użytkownik systemu z którego korzystasz posiada uprawnienia Administratora

Niektóre pliki wymagają posiadania najwyższych uprawnień w systemie, aby była możliwość ich otwarcia. Wyloguj się z obecnego i zaloguj na konto z odpowiednimi uprawnieniami. Po wykonaniu tej czynności spróbuj otworzyć plik Encore Musical Notation Format

4. Sprawdź, czy Twoje urządzenie nie jest zbyt obciążone i posiada odpowiednią ilość zasobów do otwarcia ENCORE!

W sytuacji kiedy system operacyjny jest zbyt obciążony, aby poradzić sobie z otwarciem programu obsługującego pliki z rozszerzeniem ENC, należy zamknąć wszystkie inne aplikacje.

5. Sprawdź, czy posiadasz aktualną wersję systemu operacyjnego i wszystkich sterowników

Posiadanie najbardziej aktualnych wersji oprogramowania wpływa nie tylko na bezpieczeństwo, ale także pozwala rozwiązywać wiele problemów, także te związane z Encore Musical Notation Format. Mogła wystąpić sytuacja, w której przez nieaktualne wersje sterowników, oprogramowanie nie może skorzystać z urządzenia peryferyjnego, którego działanie jest wymagane do obsługi plików ENC.

Konwersja pliku ENC

Konwersje pliku z rozszerzenia ENC do innego formatu
Konwersje pliku z innego formatu do pliku ENC
Chcesz pomóc?

Jeżeli posiadasz dodatkowe informacje na temat rozszerzenia pliku ENC będziemy wdzięczni, jeżeli podzielisz się nimi z użytkownikami naszego serwisu. Skorzystaj z formularza znajdującego się tutaj i prześlij nam swoje informacje dotyczące pliku ENC.

Najlepsze rozszerzenia plików
Pokaż więcej
Rozszerzenie pliku dnia
max icon

MAX

3ds Max Scene Format

Pliki z rozszerzeniem MAX są używane przez 3ds Max, oprogramowanie do modelowania. MAX to główny plik sceny 3D generowany przez narzędzie. Zaw...

Last updated